Instagram

HÅLLBARHET

Vi på Skrea Camping vill värna om vår vackra natur, planet och självklart alla människor och djur som bor på den.

Vi vill vara med och bana vägen för en hållbar framtid genom att aktivt arbeta för ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet i en strävan att säkerställa ”Agenda 2030”

 

Måste det vara svårt och krångligt? Vi tror inte det.

Här kommer vi skriva alla saker som vi gör i vårt hållbarhetsarbete.

¤ Vi återvinner papp, papper, glas, plast, batterier, matavfall


¤ Vi har samarbete med panta mera och skänker de intjänade pengarna till barncancerfonden.


¤ Vi fokuserar mycket på vår vattenförbrukning och har bland annat satt in snålspolande kranar och köpt in    diskmaskiner.


¤ I våra duschar styrs vattenförbrukningen med en tids intervall för att minska vattenförbrukningen.


¤ Vi har börjat övergången till LED-belysning överallt där det är möjligt.


¤ Vi jobbar med teknik för att effektivisera vår verksamhet och minska exempelvis användningen av papper.

¤ Vi använder miljömärkta toalett och handpapper.


¤ Vi har bytt ut dispensrarna till systemet Tork SmartOne som minskar förbrukningen med upp till 40%.
 Mängden hand papper har också minskat då vi bytte dispensrarna till en handduksdispenser som matar ut   en handduk i taget.


¤ Vi har i ett steg att spara på papper tagit bort vår tryckta tidning och stället endast ha karta.


¤ Vi avvänder oss av miljömärkta rengöringsmedel.


¤ Våra bäddtextilier och handdukar tvättas på ett auktoriserat T-märkt tvätteri.


¤ Vi tar ställning i frågan håll Sverige rent och anordnar en skräpplockardag.


¤ Personalen involveras i hållbarhetsarbetet och får årlig utbildning inom området.


¤ Vi använder Falkenbergs energi som är märkt Bra Miljöval, enligt Naturskyddsföreningens hårda krav.     Märkningen Bra Miljöval innebär att all el är förnybar.
 Kriterierna ställer hårda krav på att elproduktionen tar hänsyn till både miljö, klimat, djur, växter och   människor.

¤ Ett av våra miljömål är att gynna den biologiska mångfalden och med det kommer Campis klubben få  tillverka insekthotell och fågelholkar som vi kan sätta upp på campingområdet. 

Kreera web&design Logo