Brandskyddsarbete inför sommarsäsongen 2021

Arbetet som Skrea Camping i samarbete med Räddningstjänsten Väst utför för att göra campingen säkrare främst vad gäller risker för brandspridning framskrider.

Under 2020 har campingen infört en del restriktioner samtidigt som man i samverkan med Räddningstjänsten gjort en åtgärdsplan som sträcker sig över 2020-21.

Åtgärderna under 2020 gällde primärt staket, avskärmningar och dylikt, inför 2021 fokuseras på avstånd mellan ekipage. Nedan följer den information som finns tillgänglig för närvarande.

Är det något särskilt säsongsgäster behöver ta hänsyn till försöker vi nämna det nedan.

Blåa området

Plats 1-41

Inga åtgärder planeras, tomterna ger möjlighet att uppfylla alla krav. Avståndsregler gäller dock.

Plats 62-95

Inga åtgärder planeras vad gäller tomtstorlek.

Plats 100-917

En generell förändring blir att ekipage/vagnar skall placeras så att avstånd ”i rygg” blir fyra meter. Det innebär att man på vissa platser måste ställa sig så nära vägen som möjligt. Utan att Skrea Camping i skrivande stund binder upp sig vid ett exakt mått kan man utgå ifrån att ngt i trakterna runt 30-40 cm från vägkant kan bli aktuellt.

I övrigt kommer det i bakkant att finnas en markör som indikerar hur långt in vagnen kan stå på varje enskild plats. Då 4 meter ju är avståndet vi har att förhålla oss till kan man generellt säga att markören kommer att sitta 2 meter in. Ekipaget skall i bakkant tangera denna markör.

Konsekvenserna av detta blir att yta frigörs i vagnarnas ”ryggar” och att vi därigenom säkerställer avstånd.

Placering av ekipage skall vara enligt devisen ”Husvagn-Förtält-Bil”. En hel del har istället börjat parkera sin bil längsgående med trafiken utefter vägen. Skrea Camping har så länge det inte haft någon negativ trafikpåverkan inte haft något att erinra mot detta.
Med de nya riktlinjerna avseende uppställning är det upp till var och en att se på sin egen plats och se på vilket sätt den påverkas vad gäller exempelvis parkering.

Avstånd till tomtgräns i sidled regleras beroende på vilken plats man har (e.g. vilken del av tomten ekipaget utgår ifrån), se exempel på bifogad skiss. Markörer på samtliga platser kommer även att visa avståndsbegränsningar i sidled.

I övrigt kommer ett antal platser att försvinna, och några kommer att ändra storlek vad gäller framför allt djup. I vissa fall (troligen 601-615) kommer platserna att flyttas så att de vad gäller djupet kommer närmre vägen. På så sätt frigörs yta mot platserna 700-714.

Platserna som kanske tas bort påverkar inte några säsongsgäster på annat sätt än att det kanske blir en ny numrering samt att tomterna möjligen blir något större vad gäller bredd.

 


Gula & Vita området

Plats 101-117 (endast udda nummer), 502-520 (endast jämna nummer),601-611 samt 701-706

Inga åtgärder planeras, tomterna ger möjlighet att uppfylla alla krav. Avståndsregler gäller dock.

Övriga platser

En generell förändring blir att ekipage/vagnar skall placeras så att avstånd ”i rygg” blir fyra meter. Det innebär att man på vissa platser måste ställa sig så nära vägen som möjligt. Utan att Skrea Camping i skrivande stund binder upp sig vid ett exakt mått kan man utgå ifrån att ngt i trakterna runt 30-40 cm från vägkant kan bli aktuellt.

I övrigt kommer det i bakkant att finnas en markör som indikerar hur långt in vagnen kan stå på varje enskild plats. Då 4 meter ju är avståndet vi har att förhålla oss till kan man generellt säga att markören kommer att sitta 2 meter in. Ekipaget skall i bakkant tangera denna markör.

Konsekvenserna av detta blir att yta frigörs i vagnarnas ”ryggar” och att vi därigenom säkerställer avstånd.

Placering av ekipage skall vara enligt devisen ”Husvagn-Förtält-Bil”. En hel del har istället börjat parkera sin bil längsgående med trafiken utefter vägen. Skrea Camping har så länge det inte haft någon negativ trafikpåverkan inte haft något att erinra mot detta.
Med de nya riktlinjerna avseende uppställning är det upp till var och en att se på sin egen plats och se på vilket sätt den påverkas vad gäller exempelvis parkering.

Avstånd till tomtgräns i sidled regleras beroende på vilken plats man har (e.g. vilken del av tomten ekipaget utgår ifrån), se exempel på bifogad skiss. Markörer på samtliga platser kommer även att visa avståndsbegränsningar i sidled.

Potentiella undantag

Under rubriken ”Varianter” i dokumentet Brandskydd-Skreacamping.pdf beskrivs en form av brandvägg som skulle kunna få Räddningstjänsten att medge undantag avseende 4-metersgränsen.

I korthet kan man säga att ”receptet” till nämnda vägg är klart, och prototypen är beställd. Därefter skall Räddningstjänsten få ta ställning om de anser att lösningen är tillräcklig. Skrea Campings mål är att få Räddningstjänstens beslut senast den 31/10.

Gröna området

Inga åtgärder planeras, tomterna ger möjlighet att uppfylla alla krav. Avståndsregler gäller dock och när det gäller gröna området blir det ”case-to-case” då ju tomtutformningarna i många fall är individuella.

 

 

Vad skall jag göra som säsongsgäst?

Läs igenom dokumentet i lugn och ro, ta en funderare om det påverkar ditt ekipage på något vis.

Under sensommaren och hösten kommer det löpande att komma mer information. Konkreta mått på platsnivå kommer vi ej att kunna lämna förrän vi kunnat vara ute och märka upp alla platser med markörer, detta beräknas genomföras under september samt första halvan av oktober. Ni kan naturligtvis själva uppskatta utifrån de uppgifter ni fått i detta dokument.

Anmälningsavgift avseende sommarsäsongen 2021 kan ni betala in precis som vanligt för att säkra upp er plats. Med de speciella omständigheter som råder har alla som betalat in sin anmälningsavgift för sommarsäsong 2021 möjlighet att få denna tillbaka om man avbokar sin plats före den 31/12 2020.

Hur blir det här nu då….

Förändringar är alltid lite läskiga, det tycker vi också . Samtidigt känns det fantastiskt bra att se till att allt blir enligt gällande förordningar och vi ser väldigt positivt på det här arbetet.

Regler avseende avstånd är ju inget unikt för just Skrea Camping utan Räddningstjänsten på framför allt västkusten kommer att ta krafttag i frågan den kommande femårsperioden, alla campingar berörs på ett eller annat sätt.

Har ni frågor eller vill föra fram synpunkter…

Personalen i receptionen har ingen sakkunskap i de här frågorna, det är inget som ens i närheten tangerar deras arbetsuppgifter. Därför är vi tacksamma om ni riktar alla frågor eller funderingar till info@skreacamping.se eller till Facebookgruppen ”Brandskydd på Skrea Camping”. Alla relevanta och konstruktiva frågor kommer att få svar.
Vi kan komma att publicera frågor som kommer in via mail på Facebooksidan om vi anser att de kan vara till allmän nytta.

Har ni själva goda idéer och alternativa förslag på lösningar är ni naturligtvis hjärtligt välkomna att föra fram dem.

Mvh

Skrea Camping

Skrea camping Brandskyddsarbete inför sommarsäsongen 2021
Kreera web&design Logo