• flaggor

Information avseende Samarbete med Räddningstjänsten

2019-10-26

Information angående samarbetet med Räddningstjänsten

Här följer lite information kring det arbete avseende avstånd och generell säkerhet på Skrea Camping som vi i samarbete med Räddningstjänsten utför.

Alla campingar i Falkenberg & Varberg genomför nu ett arbete med säkerhet för att på ett bättre sätt uppnå de regler som finns sedan 2004. I korthet kan man säga att Räddningstjänsten mer strikt kommer att upprätthålla regeln om fyra meter mellan varje ekipage samt se lite närmare på säkerheten vad gäller brandrisk och risken för spridning av brand inne på respektive camping.

Skrea Camping hade besök av Räddningstjänsten för en dryg vecka sedan och en tidsplan har gjorts upp enligt följande.

Skrea Camping inkommer med en handlingsplan, såväl visuellt som skriftligt beskriven, avseende hur man tänkt sig att agera/förändra för att en säker miljö med korrekta avstånd skall skapas och upprätthållas. Detta skall ske före 31/12 2019.


Handlingsplanen skall innehålla konkreta åtgärder där de som betecknas som relativt enkla att utföra utan att gravt störa verksamheten skall åtgärdas före sommarsäsongen 2020.


Vidare skall eventuellt större åtgärder planläggas så att hela handlingsplanen kan genomföras före sommarsäsongen 2021.

Roger Wiklund kommer att stanna kvar i egenskap av rådgivare när det gäller frågorna kring arbetet med Räddningstjänsten. Konkreta frågor i detta ärende kan skickas till roger@skreacamping.se . Dock kommer inga detaljerade svar att kunna ges före vi skickat in vår handlingsplan till Räddningstjänsten och de givit oss en nick att vi är på väg åt rätt håll i våra funderingar.

Det här kan naturligtvis till viss del påverka hur vår camping ser ut om två år men vi vill poängtera att vi ser väldigt positivt på arbetet med att modernisera campingen på alla sätt, även säkerhetsmässigt. 
Vi känner oss säkra på att även alla ni, våra kära gäster, tänker på samma sätt.

Mvh
Ulrika, Janne & Roger

 


Tillbaka

Sajtbolagets webbplatser använder cookies för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att klicka på \"Jag accepterar-knappen\" samtycker du till att cookies används. Läs mer om cookies