• flaggor

Bokningsregler

Skrea Camping är en familjecamping och har minimiålder på 25 år för boende på vår anläggning. 

 

HÖGSÄSONG

Reservationer som görs före 10 juni måste vara minst en vecka och kan göras platsspecifika mot en kostnad på 150 kronor. Under högsäsong, efter 10 juni, kan reservationer göras på mindre än en vecka i mån av plats och bokningsläge. Dessa kan inte väljas specifikt. Bokade platsnummer är preliminära, om inte annat framgår av bokningen.

Under midsommar måste minst tre nätter bokas. Under sommartid måste minst tre nätter bokas. (För stugor/vandrarhem gäller andra regler, se under respektive stuga/vandrarhem) Bokas minst 7 nätter för husvagn/husbil, kan även specifik plats bokas mot en engångsavgift på 150:-. Bokade platsnummer är preliminära, om inte annat framgår av bokningen. 

 

LÅGSÄSONG

Föranmälan krävs

 

Endast ett tält eller husvagn får uppsättas på varje campingtomt. Du får inte överlåta eller hyra ut en tomt i andra hand.

Platsbokning

Även platsbokade platser kan bytas/flyttas av campingen. Normalt är enda fallet när detta kan ske när en platsbokad plats blir en säsongsplats. campingen skall då kontakta gästen för att försöka erbjuda en så likvärdig ledig plats som möjligt.

Städning och skötsel 
av stuga och rum

Om något av våra boendealternativ lämnas utan att städas kommer en städavgift på

1000:-/stuga eller rum att debiteras i efterhand. Städning kan förbeställas vid bokning av rum/stuga.

Rökning

Observera att rökning är förbjuden i samtliga byggnader, rum, stugor och husvagnar. 

Incheckning

14.00-17.00. Objekt som inte checkats in, avbokas automatiskt, om inte skriftlig bekräftelse meddelar senare incheckningstid. 

 

Hyresavtalet upphör gälla omedelbart om:

Någon i sällskapet uppträder störande i något av våra boendealternativ eller på området, någon i sällskapet begår skadegörelse i något av våra boendealternativ eller på området, våra boendealternativ används till ej avsett ändamål.

Om incheckning till hyrt objekt inte gjorts enligt campingens incheckningstider.

Om avtalet upphör att gälla p.g.a. ovannämnda fall måste sällskapet omedelbart flytta från stugan/rummet och äger ingen rätt till att återfå någon del av hyresbeloppet.

När blir bokningen bindande?

Så snart bokningen blivit bekräftad och anmälningsavgiften (eller hela hyran) är betald.

När skall betalning ske?

En anmälningsavgift om 500:-/bokat objekt, skall inbetalas inom 8 dagar från bokningstillfället. Slutbetalning skall göras så att betalningen är campingen tillhanda enligt angivet datum. Vid bokning där ankomstdag är nära i tiden gäller anvisat betaldatum istället för ovan nämnda 8 dagar.

Vad händer om betalning inte sker i tid?

Om du inte betalar anmälningsavgiften i tid så avbokas din bokning automatiskt. Om du missar slutbetalning så räknas detta som en avbokning och då gäller regler för avbeställning av bokningen.

Vad gäller vid avbokning?

Vid avbokning där endast anmälningsavgift inbetalts, återbetalas inget. Har man inbetalt mer än anmälningsavgift återfås mellanskillnaden, om avbokning sker senast 15 dagar före bokningens ankomstdatum. Vid avbokning där bokningen gjorts med färre än 25 dagar till ankomst återbetalas inget.

Avbokas det efter påbörjat boende, återbetalas inget.

Delavbokning kan endast göras om full betalning gjorts för bokningen, ingen återbetalning.

 

Legitima skäl för avbokning är:

a) Dödsfall, sjukdom eller olycksfall av allvarlig art, som drabbat dig, maka/make, sambo, familj eller medresenär.

b) Det inträffar någon allvarlig händelse utanför din kontroll, som du inte kunde förutse när du bokade och som medför att det inte är rimligt att begära att du skall stå fast vid din bokning t.ex. omfattande eldsvåda eller översvämning i din bostad.

Vid avbokning senare än 15 dagar innan ankomst måste du betala 100 % av bokningens totala belopp. Observera att bokningsavgiften samt eventuellt avbeställningsskydd inte återbetalas.

 

Hyresobjekt tas inte i anspråk

Om hyresobjekt inte kan tas i anspråk enligt träffat avtal, äger campingen rätt att uthyra objektet dagar det inte brukas av hyrestagaren.

Ändringar

Vid ändringar där någon betalning har skett utgår en ändringsavgift om 100:-/tillfälle och bokning. Med ändring avses ändring i tid. Avbokning av del av bokning, eller bokningens längd, se avbokning.

Reklamation

Eventuella anmärkningar skall framföras direkt på plats. Anspråk på ersättning ska för att vinna beaktande göras skriftligen inom 14 dagar efter avresedagen.

Reklamation som campingen avvisar, kan lämnas till Allmänna Reklamationsnämnden, vars utslag campingen följer. 

Storlek på ekipage

Våra platser varierar i storlek. Det åligger er som kund att tillse att er plats är tillräckligt stor för ert ekipage, fråga oss eller kika på kartan på hemsidan.
Under högsäsong, men framförallt under de mest intensiva sommarveckorna tar vi vanligtvis inte emot husvagnar/husbilar som har en totallängd över 9 meter, detta gäller speciellt större husbilar.

 

Läs också vår FAQ där du kan få svar på vanligaste frågor som komplement till bokningsreglerna.

 

 

Sajtbolagets webbplatser använder cookies för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att klicka på \"Jag accepterar-knappen\" samtycker du till att cookies används. Läs mer om cookies